پرداخت بیعانه

پرداخت وجه بیعانه


جهت ثبت سفارشتان باید ۳۰ درصد از کل مبلغ سفارش را جهت بیعانه  از طریق فرم روبرو واریز نمایید.الباقی مبلغ سفارش شما در زمان تحویل درب منزل خواهد بود.


اجباری در پرکردن همه گزینه های روبروی نیست و شما میتونید فقط مبلغ و نام خانوادگی را پر کنید!


لطفا پس واریزی با شماره ۰۳۱۵۴۷۵۰۹۸۸ تماس بگیرید تا سفارشتان ثبت قطعی شود.

تومان