پرداخت بیعانه

پرداخت وجه بیعانه


جهت ثبت سفارشتان بابت هرتخته فرش مبلغ ۱۵۰ هزار تومان جهت بیعانه  از طریق فرم روبرو واریز نمایید.الباقی مبلغ سفارش شما در زمان تحویل درب منزل خواهد بود.


( نکته : در صورتی که شما میخواهید چند تخته فرش خریداری نمایید باید به ازای هر تخته فرش ۱۰۰ هزار تومان بابت بیعانه پرداخت نمایید تا سفارش شما ثبت شود.)


اجباری در پرکردن همه گزینه های روبروی نیست و شما میتونید فقط مبلغ و نام خانوادگی را پر کنید!


لطفا پس واریزی با شماره ۰۹۹۰۲۴۲۰۹۱۲ تماس بگیرید تا سفارشتان ثبت قطعی شود.

تومان