تابلو فرش چاپ دیجیتال

تابلو فرش با عکس دلخواه شما


تصویر عزیزانتان را با فرش ماندگار کنید !


شرکت فرش تندیس خاطره کاشان تولید کننده انواع فرش و تابلو فرش بافتی و چاپ دیجیتال


جهت سفارش تابلو فرش با تصویر دلخواه تان با شماره های زیر تماس بکیرید :


۰۳۱۵۵۴۴۳۶۳۰ —– ۰۹۹۰۲۴۲۰۹۱۲