1 - راهنمای خرید فرش

آلرژی به فرش ماشینی

فرش ماشینی

The Damages of the Machine-Made Carpet to Health

آلرژی به فرش ماشینی

 

آلرژی به فرش ماشینی ، فرش همیشه یکی از اساسی ترین تجهیزات مورد استفاده ایرانیان بوده است. حتی امروزه در زندگی مدرن که مبلمان مدرن در کاربردهای داخلی حرف اول را می زند ، باز هم می توان فرش هایی را که در بسیاری از خانه ها استفاده می شود مشاهده کرد. در نتیجه ، می توان گفت که فرش بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی ایرانیان است.

the damage of the machine-made carpet to health ، The carpets found on the market are divided to two categories, the hand-woven ones and the machine-made ones (also called industrial ones). Each of the two categories of carpets are produced in various colors and designs. In the present article, some of the disadvantages and shortcomings of the machine-made carpets plus the advantages of the hand-woven ones are put to discussion.

فرش های موجود در بازار به دو دسته دستباف و فرش ماشینی (که به آنها صنعتی نیز گفته می شود) تقسیم می شوند. هریک از دو دسته فرش در رنگها و طرحهای متنوع تولید می شوند. در مقاله حاضر ، برخی از معایب و کاستی های فرش ماشینی به علاوه مزایای فرش دستباف مورد بحث قرار می گیرد.

Machine-Made or Industrial Carpet and its Issues

فرش ماشینی یا صنعتی و مسائل آن

 

Despite having a pleasant and beautiful look from afar, machine-made or industrial carpets do not show too fine and desirable a quality in fabric and design upon a closer examination. Industrial carpets lose their luminosity and brightness after a few years of being used and cleaned occasionally within that time-frame.

علی رغم داشتن ظاهری دلپذیر و زیبا از دور ، فرش های ماشینی یا صنعتی با بررسی دقیق تر ، کیفیت و طرح پارچه را بسیار خوب و مطلوب نشان نمی دهند. فرش های صنعتی پس از چند سال استفاده و تمیز کردن گاه به گاه در این بازه زمانی ، درخشندگی و روشنایی خود را از دست می دهند.

 

Artificial (plastic) fabrics used in these trypes of carpets can result in the discharge of the chemical compounds from the carpet, hence causing certain respiration al difficulties for the family members, especially the children and puts their health to serious risk. Such pulmonary and lung-related diseases may manifest themselves in short or long term.

پارچه های پلاس            

(پلاستیکی) مورد استفاده در این فرش ها می تواند منجر به تخلیه ترکیبات شیمیایی از فرش شود ، بنابراین مشکلات تنفسی خاصی را برای اعضای خانواده ، به ویژه کودکان ایجاد می کند و سلامت آنها را به خطر می اندازد. چنین بیماریهای ریوی و ریه ممکن است در کوتاه مدت یا بلند مدت خود را نشان دهد.

 

Machine-made carpets are made of artificial fabrics and colors, unlike their hand-made counterparts, and thus can cause dermatitis reactions, skin eruption, rash, coughing, soar-eyes and the like in long time. However, the most serious harm resulted from walking on these artificially made carpets and their artificial fabrics which is generating static electricity within human body. Once the resulted Ion bars are raised, one can feel their discharge in form of a sparkle in the tip of the toes which can in turn lead to restlessness, headache, being short of breath and the like.

فرش های ماشینی بر خلاف فرش های  دستباف ، از نخ و رنگ های مصنوعی ساخته شده اند و بنابراین می توانند در طولانی مدت باعث واکنش های پوستی ، خارش    سرفه ، آبریزش چشم و موارد مشابه شوند. با این حال ، جدی ترین آسیب ناشی از راه رفتن روی این فرش ها با نخ و پارچه های مصنوعی الکتریسیته ساکن است که در بدن انسان تولید می کند.

 

 

Another problem expected to be found in such kinds of carpets is that they absorb the dust into themselves to a great extent and then, in result of being trodden on, release them into the air which can trigger serious reactions and allergies. In view of the traditional medicine, these carpets are of a “cold temperament” which can bring about its relevant cold-tempered illnesses and diseases such as painful joints, bones, and arthritis. The woolen hand-woven carpet has got a, as it were, dual nature or temperament, both warm and cold, meaning that, in cold weather, it is nonconductor of heath and, reversely, in warm weather, it is the nonconductor of cold and, for this very reason, walking, toddling or rolling on it, brings no harm to the children. Unlike the hand-woven carpets, the artificial materials used in the machine-made or industrial carpets absorbs both the heath and colds found in the air and thus, in summer, can increase the temperature while in winter turn the house colder.

یکی دیگر از مشکلاتی که در چنین فرشهایی یافت می شود این است که گرد و غبار را تا حد زیادی در خود جذب می کند و در نتیجه  آنها را به هوا رها کرده که این مورد  می تواند واکنش های بسیار  جدی و حساسیت زایی ایجاد کند. با توجه به طب سنتی ، این فرش ها دارای “مزاج سرد” هستند که می تواند بیماریهای مربوط به مزاج سرد مانند مفاصل ، استخوانها و آرتروزهای دردناک را ایجاد کند. فرش دستباف پشمی دارای طبیعت یا مزاج دوگانه است ، هم گرم و هم سرد ، بدین معنا که در هوای سرد ، رسانای حرارت نیست و برعکس ، در هوای گرم ، غیر رسانای سرما است. و به همین دلیل ، راه رفتن و یا غلت زدن روی آن ، هیچ آسیبی به کودکان نمی رساند. بر خلاف فرش های دستباف ، مواد اولیه ای که در فرش های ماشینی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ، گرما و سرماخوردگی موجود در هوا را جذب می کند و بنابراین ، در تابستان ، می تواند دما را افزایش دهد ، در حالی که در زمستان خانه را سردتر می کند.

 

فرش کاشان

 

اعضای خانواده می توانند قسمت هایی را که بیشتر در معرض پا خوردگی ، نشستن یا رفت و آمد هستند ، فرش های دستباف کوچکتر را پهن کنند  . ترکیبات و مواد پلاستیکی موجود در فرش های صنعتی یا ماشینی می تواند منجر به  بیماری هایی مانند ردرد مفاصل  ، آرتروز و موارد مشابه شود. علاوه بر این ،  پرزهای موجود در چنین فرش هایی می تواند باعث ایجاد حساسیت و واکنش های تنفسی و پوستی شود.

 

بنابراین ،  برای  داشتن چنین فرشهای ماشینی در خانه ، بهتر است از هرگونه تماس مستقیم (به ویژه در حالت دراز کشیدن یا خوابیدن روی آنها) خودداری کنید. نکته آخر اینکه فرش های ماشینی می توانند با تأثیر منفی که بر ماهیچه ها و استخوان ها دارند .

 

فرش کاشان

The materials and substances used in the fabrication of these carpets, that is, the industrial or machine-made ones, generates a kind of static electricity. This characteristic of such carpets can have an impact on humans and, in fact, can exert influence on their physiological balance.

 موادی که در ساخت این فرش ها ، یعنی فرش های صنعتی یا ماشینی استفاده می شود ، نوعی الکتریسیته ساکن تولید می کند. و در واقع این ویژگی میتواند بر سلامتی انسان و بر تعادل فیزیولوژیکی آنها تأثیر بگذارد.

 

The material and substance of the industrial carpets is in a way that they easily glide or slip on the ceramic or stone made floor of the house which itself necessitates using carpet-breaks to prevent them from moving around.

مواد و جنس فرش های صنعتی به گونه ای است که به راحتی روی کف سرامیک یا سنگ  کف  ساختمان  جابجا نمیشوند  و نیاز به استفاده از ترمز فرش و موکت  ندارد .

 

 

The absorption of the small or large dust and other contaminating elements in the atmosphere can easily happen when they come in contact with the fabric of these carpets. In addition, the fabric used in them can lead to the carpet becoming hardened and roughened up which, in turn, can be damaging to one’s skin.

جذب گرد و غبار و سایر عناصر آلوده کننده در اتمسفر هنگام تماس با الیاف این فرش ها به راحتی امکان پذیر است. علاوه بر این ، الیاف مورد استفاده در آنها می تواند باعث ضخیم و زبر شدن فرش شود که به نوبه خود می تواند برای پوست فرد حساسیتزا باشد.

 

The life span and endurance of these industrial or machine-made carpets is rather short and they become withered as they are trodden in time.

طول عمر و دوام فرش های صنعتی یا ماشینی بسیار کوتاه است و در طول مدت زمان پاره و از بین میروند .

 

, , , , ,

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.