1 - راهنمای خرید فرش

بهترین کیفیت فرش ماشینی

فرش کاشان

The best quality machine carpet

the best quality machine carpet ، Iran has a long history of producing stunning machine -made rugs, and machine -made Iranian rugs are eminent worldwide.

بهترین کیفیت فرش ماشینی 

بهترین کیفیت فرش ماشینی ، ایران سابقه طولانی در تولید فرش های ماشینی خیره کننده ای دارد و فرش های ماشینی ایرانی در سراسر جهان برجسته هستند.

 

Today, in addition to machine -made carpet is also one of Iran’s textile industry’s most important and influential part.

امروزه  فرش ماشینی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخشهای نساجی ایران است.

 

There are some great factories producing high-quality machine-made rugs in Iran.

برخی از کارخانه های بزرگ تولید فرش ماشینی با کیفیت بالا در ایران وجود دارد.

 

 

kashan carpet

فرش کاشان

kashan Carpet Company is one of the largest manufacturers of machine-made carpets in Iran. The company started its activity in 1977 in kashan, with an annual production capacity of 240,000 square meters. Over the years, annual production increased to 2,400,000 square meters. This factory uses the high-quality fibers of the German company Dralon, the best dyes and chemicals of the most reputable factories in Europe, pure wool with the brand name of New Zealand Wool Organization, and natural silk yarn as the raw materials of its products.

 

شرکت فرش تندیس خاطره کاشان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران است. این شرکت فعالیت خود را در سال ۱۹۷۷ در کاشان با ظرفیت تولید سالانه ۲۴۰،۰۰۰ متر مربع آغاز کرد. در طول سالها ، تولید سالانه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع افزایش یافت. این کارخانه از الیاف مرغوب شرکت آلمانی درالون ، بهترین رنگها و مواد شیمیایی معتبرترین کارخانه های اروپا ، پشم خالص با نام تجاری سازمان پشم نیوزلند و نخ ابریشم طبیعی به عنوان مواد اولیه محصولات خود استفاده می کند.

 

kashan Carpet Company has always tried to be one of the pioneers in export. With its 19-year continuous presence in German Demotex, the most prestigious exhibition of flooring and machine carpet in the world has raised Iran’s renown.

 

شرکت فرش تندیس خاطره کاشان همواره سعی کرده است یکی از پیشگامان صادرات باشد. معتبرترین نمایشگاه کفپوش و فرش ماشینی با حضور مستمر ۱۹ ساله خود در آلمان دموتکس ، شهرت ایران را افزایش داده است.

Tandiskhatereh Carpet

Tandiskhatereh Carpet Company is the first manufacturer of 30-color and 60-color machine-made carpets in Iran. This company uses the best technology and modern machines in the world and is managing by experienced and specialized staff.

 

شرکت فرش تندیس خاطره اولین تولید کننده فرش ماشینی ۳۰ رنگ و ۶۰ رنگ در ایران است. این شرکت از بهترین تکنولوژی و ماشین آلات مدرن دنیا استفاده می کند و توسط کادری مجرب و متخصص مدیریت می شود.

 

This company is a well-known exporter to 5 continents with more than a quarter of a century of experience. All Savin carpet products have the national standard of Iran and international quality management certificates ISO 9001-2008 and German BELCORO quality standard. Savin is also a member of the IQNET global quality network.

 

این شرکت با بیش از یک ربع قرن سابقه صادر کننده مشهور به ۵ قاره است. کلیه محصولات فرش تندیس خاطره دارای استاندارد ملی ایران و گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 و استاندارد کیفیت BELCORO آلمان می باشد. تندیس خاطره همچنین عضو شبکه جهانی IQNET است.

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.