1 - راهنمای خرید فرش

تفاوت بین فرش ۷۰۰ و ۱۲۰۰ شانه

فرش ماشینی

۷۰۰and 1200 reeds carpet difference

Since machine-made carpets cost less than handmade carpets; Most people who want to buy carpets go for machine-made carpets, including 700 reeds carpets, and in general, one of the most important items for the bride’s dowry is the machine-made carpet, which in almost 90% of our Iranian homes is at least one. The board is flattened. But have you ever wondered why 700 reeds machine-made carpets sell more than other carpets? Or what is the difference between 700 and 1200 and 1500 reeds carpets? In this article, we will review the types of machine-made.

تفاوت بین فرش ۷۰۰ و ۱۲۰۰ شانه

از آنجا که قیمت فرش های ماشینی کمتر از فرش دستباف است. اکثر افرادی که مایل به خرید فرش هستند به سراغ فرش ماشینی می روند که شامل  فرش ۷۰۰ شانه می شود و به طور کلی یکی از مهمترین اقلام جهیزیه عروس فرش ماشینی است که تقریباً در ۹۰ درصد خانه های ما ایرانیان حداقل یک  تخته استفاده میشود . اما آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا  فرش ۷۰۰شانه  ماشینی بیشتر از سایر فرش ها به فروش میرسد ؟ با فرش ۷۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه چه فرقی دارد؟ در این مقاله انواع فرش ماشینی را مرور می کنیم ..

 

 

The most important machine-made carpets on the market are 700, 1200 and 1500 reeds carpets, and as you became familiar with the concept of comb and density in machine-made carpets in previous articles, you know the role of reeds and picks in machine-made carpets.The most important machine-made carpets on the market are 700, 1200 and 1500 reeds carpets

 

  .

مهمترین فرشهای ماشینی موجود در بازار فرشهای ۷۰۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه  است و همانطور که در مقالات قبلی با مفهوم شانه و تراکم فرشهای ماشینی آشنا شدید فرشهای بافته شده مهمترین فرشهای ماشینی موجود در بازار با شانه های  ۷۰۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ هستند .

 

Due to the fact that with the development of carpet weaving machines, new carpets are introduced to the market, but nevertheless, these three types of machine-made carpets, namely the 700, 1200 and 1500 reeds carpets, never follow the fashion and the sales are very high. Compared to other products, they have machine-made carpets. Before you know the difference between these carpets, it is better to get acquainted with each of these carpets.

با توجه به اینکه با توسعه دستگاه های قالیبافی ، فرش های جدیدی به بازار معرفی می شوند ، اما با این وجود ، این سه نوع فرش ماشینی ، یعنی فرش ۷۰۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه  ، هرگز از مد و فروش پیروی نمی کنند. هستند در مقایسه با سایر محصولات ، فرش ماشینی بسیار تفاوت دارند. قبل از اینکه تفاوت این فرش ها را بدانید ، بهتر است با هر یک از این فرش ها آشنا شوید.

 

۷۰۰ reeds carpet

It is one of the best-selling machine-made carpets on the market, which is woven in various ways, including 700 reeds design carpets and real 700 reeds carpets. The 700 reeds machine-made carpet is the same as the 500 reeds carpet, but with a few changes in the production machine, this carpet is sold under the name of 700-design carpet. But the original and real 700 reeds carpet is a 2550 picks 700 reeds carpet, which is usually available in 8 colors and 10 colors in the market. 700 reeds machine-made carpet has more softness than 1200 and 1500 reeds carpets due to having a higher yarn height, and it is obvious that this amount of yarn height causes a high resistance and longevity in the machine-made carpet. In 700 reeds machine-made carpets, especially 700 reeds Kashan carpets, usually stylish and modern designs are used in which very happy and vivid colors are used. By entering the site menu and selecting the category of carpets, you can see the model of 700 reeds machine-made carpets and other carpets along with prices and specifications

.

فرش ۷۰۰ شانه

یکی از پرفروش ترین فرش های ماشینی بازار است که به روش های مختلف بافته می شود که شامل ۷۰۰ طرح و ۷۰۰ شانه ی  واقعی می باشد. فرش ماشینی ۷۰۰ شانه  همان فرش ۵۰۰شانه  است ، اما با کمی تغییرات در دستگاه تولید ، این فرش با نام فرش ۷۰۰ طرح به فروش می رسد. اما فرش اصلی و واقعی ۷۰۰ شانه فرش ۲۵۵۰ شانه است که معمولاً در ۱۰ رنگ متفاوت  در بازار موجود است. فرش ماشینی ۷۰۰ شانه  به دلیل دارا بودن ارتفاع نخ بیشتر از ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ فرش شانه  نرمی بیشتری دارد و بدیهی است که این میزان ارتفاع نخ باعث مقاومت و طول عمر بالا در فرش ماشینی می شود. در فرش  ۷۰۰ شانه  ماشینی ، به ویژه ۷۰۰ شانه ی  قالی کاشان ، معمولاً از طرح های شیک و مدرن استفاده می شود که در آن از رنگ های بسیار شاد و زنده استفاده شده است. با ورود به منوی سایت تندیس خاطره ی کاشان  و انتخاب دسته فرش ها می توانید مدل ۷۰۰شانه ی  فرش ماشینی و سایر فرش ها را به همراه قیمت و مشخصات مشاهده کنید.

 

 

Carpets 1200 and 1500 reeds

۱۵۰۰ reeds carpet with 4500 picks has a lower but denser yarn height due to its high density and comb, and this feature has caused the 1500 reeds machine carpet to be also known as handmade carpet. 1200 and 1500 reeds carpets with 8 colors can be found in the market, which in turn have a beautiful and fine background. As you know, the reeds and the picks of the carpet are inversely related to the height of the sleeping thread. The higher the picks of the machine carpet, the shorter the length of the sleeping thread. The height of the sleeping yarn in the 1500 reeds carpet is about 6 mm and in the 1200 reeds carpets is about 8 mm.

فرش ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰

فرش ۱۵۰۰ شانه  با ۴۵۰۰ شانه  به دلیل تراکم و شانه زیاد دارای ارتفاع نخ کمتر اما متراکم تری هشتند و همین ویژگی باعث شده است فرش ماشینی ۱۵۰۰ شانه به عنوان فرش دستباف نیز شناخته شود. فرش های ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه با ۸ رنگ در بازار یافت می شود که به نوبه خود دارای زمینه ای زیبا و ظریف هستند. همانطور که می دانید ، شانه و تخته فرش با ارتفاع نخ خواب رابطه معکوس دارند. هرچه انتخاب فرش ماشینی بیشتر باشد ، طول نخ خواب کوتاه تر است .

ارتفاع نخ خواب در فرش ۱۵۰۰ شانه حدود ۶ میلی متر و در فرش های ۱۲۰۰ شانه حدود ۸ میلی متر است ..

 

The difference between 700 and 1200 reeds

The machine-made carpet has 700 reeds of longer yarn and usually has modern designs, but the machine-made carpet has 1200 reedss of shorter yarn and usually these carpets use traditional and small patterns such as spray design. The 700 reeds machine-made carpet has more softness and softness, but the 1200 reeds carpet has a very unique design and color and has more showy patterns on the carpet, which is why those who consider beauty and elegance as the main factor for buying a machine-made carpet, turn to the 1200 reeds carpet. And they go for 1500 reeds, and those for whom the price of the machine-made carpet and its longevity are more important go for the 700 reeds carpet

.

تفاوت بین فرش های  ۷۰۰ و ۱۲۰۰شانه

فرش ماشینی  ۷۰۰شانه  نخ بلندتری دارد و معمولاً دارای طرح های مدرن است ، اما فرش ماشینی دارای ۱۲۰۰شانه  نخ کوتاه تری دارد  و معمولاً در این فرش ها از نقوش سنتی و کوچک استفاده می شود. فرش ماشینی ۷۰۰ شانه  از نرمی و لطافت بیشتری برخوردار است ، اما فرش ۱۲۰۰ شانه  دارای طرح و رنگ بسیار منحصر به فردی است و نقش های نمایان تری  دارد  ، به همین دلیل برای کسانی که زیبایی و ظرافت را عامل اصلی خرید یک فرش می دانند مناسب است ، و به دنبال ۱۵۰۰ شانه  می روند و کسانی که قیمت فرش ماشینی و ماندگاری آن برای آنها مهمتر است به سراغ فرش ۷۰۰ شانه  می روند.

 

 

Among these three types of machine-made carpets, the price of 700 reeds carpet is lower than 1200 and 1500 reeds carpet, because the higher the density of the carpet, the higher the price of the carpet. This factor has caused the 700 reeds carpet to be considered as the best-selling machine-made carpet and has a very high sales. It goes without saying that the 700 reeds machine-made carpet has more durability and longevity due to its higher yarn height and is the best option for busy homes.

 

 

در میان این سه نوع فرش ماشینی ، قیمت فرش ۷۰۰ شانه  کمتر از فرش ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ شانه است ، زیرا هرچه تراکم فرش بیشتر باشد ، قیمت فرش نیز بیشتر می شود. همین عامل باعث شده تا فرش ۷۰۰ شانه  به عنوان پرفروش ترین فرش ماشینی شناخته شود و فروش بسیار بالایی داشته باشد. ناگفته نماند که فرش ماشینی ۷۰۰ شانه  به دلیل ارتفاع نخ بیشتر از دوام و طول عمر بیشتری برخوردار است و بهترین گزینه برای خانه های شلوغ است ..

 

 

Of course, we should not forget that not only the comb and density in the carpet causes its durability and resistance, but also the type of yarn used in the machine carpet plays the first role. Among all the carpets available in the carpet market, 100% acrylic machine carpet is the best carpet.

 

البته نباید فراموش کنیم که نه تنها شانه و تراکم موجود در فرش باعث دوام و مقاومت آن می شود ، بلکه نوع نخ به کار رفته در فرش ماشینی نیز نقش اول را ایفا می کند. در میان تمام فرش های موجود در بازار فرش ، فرش ماشینی ۱۰۰٪ اکریلیک بهترین فرش است ..

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.