1 - راهنمای خرید فرش

عیوب فرش ماشینی

خصوصیات فرش1500شانه

عیوب فرش ماشینی

عیوب فرش ماشینی در هنگام خرید فرش ماشینی بسیار دقت کنید تا گریبان گیر شیادان فرش نشوید و به راحتی بتوانید عیوب فرش ماشینی را تشخیص داده و بهترین نوع فرش را خریداری کنید.

 

خرید فرش ماشینی اگر از طرف سایت های آنلاین صورت گیرد بهتر از مشخصات آن به خوبی خوانده شود و اگر با جنس مورد نظر شما مغایرت داشت مرجوع گردد.

 

در خرید فرش ماشینی توصیه می‌شود از فروشگاه های معتبر خرید خود را انجام دهید و قبل از خرید اطلاعات کمی درباره فرش داشته باشید.

 

در این مقاله به عیوب فرش ماشینی می پردازیم.

 

عیوب فرش ماشینی

نکاتی در رابطه با عیوب فرش ماشینی که در هنگام بافت فرش ماشینی ایجاد میگردد:

۱- دو رنگی:

یکی از عیوب فرش ماشینی دو رنگی در فرش ماشینی است که: به علت اینکه از لات های مختلف الیاف استفاده می گردد و مثل پیچی هر لات متفاوت بوده، بنابراین ممکن است رنگ های یکسان دو لات با یکدیگر اختلاف داشته باشد و درهنگام جایگزین کردن بوبین ها در قفسه بایستی سعی شود که از همان لات قبلی استفاده گردد و در صورت عدم رعایت این مسئله امکان به وجود آمدن این عیب زیاد می گردد.

 

۲- مخلوط پشم و اکریلیک

گاهی در کارخانه هم پشم  و هم اکریلیک تولید می گردد. بنابراین امکان دارد در یک سالن یک ماشین با اکریلیک کار کند و ماشین مجاور با پشم و در صورت عدم توجه کارگر در استفاده از الیاف مصرفی، باعث ایجاد این قبیل عیوب فرش ماشینی گردد.

 

عیوب فرش کاشان

 

۳- کم خابی:

این عیب ها همان طوری که از اسم آن مشخص است مربوط به کم بودن ارتفاع پایل قالی هاست. این عیب باعث کاهش درجه قالی گشته و ممکن است عیوب فرش ماشینی از این گروه، به علت موارد زیر به وجود آید:

 

الف) در صورتی که یکی از قالی های تولیدی دارای ارتفاع خاب کمتری نسبت به قالی دیگر باشد، این عیب مربوط به تنظیم تیغه جدا کننده دو قالی است که از بین فاصله دو میز بالایی و پایینی که قالی ها بین آن قرار دارند و تیغه از بین فاصله عبور می کند، می باشد.

 

ب) در صورتی که دو قالی دارای ارتفاع خاب کمی باشند، این عیب مربوط به کم بودن فاصله بین دو میز می باشد و این عیب ممکن است در اثر اشتباه گذاردن اکستنترهای تشکیل دهنده قالی نیز باشد.

 

عیوب فرش ماشینی کاشان

۴– ناهمواری:

این عیب بدین صورت است که در سطح قالی ارتفاع پایل های متفاوتی را مشاهده می کنیم. اگر این عیب در عرض قالی مشاهده شود(برای چندین پود متوالی)، مربوط به سیستم باز کننده نخ تار قالی هاست که این مسئله باعث نایکنواخت باز شدن نخ تار گشته که در صورت باز شدن بیش از حد باعث ارتفاع زیاد پایل در آن رج های مربوط در صورت باز نشدن نخ تار باعث کم شدن ارتفاع پایل در آن رج ها می گردد.

اگر این عیب در طول قالی مشاهده شود، مربوط به کشش نخ خاب از قفسه می باشد. این مسئله در مورد بوبین هایی که در انتهای قفسه چیده می شوند، بیشتر اتفاق می افتد. البته لازم به ذکر است جهت کاهش این عیب قفسه از جلو (عقب ماشین) به عقب برگردد و در صورت ماندن قفسه، قسمت های انتهایی آن خالی باشد.

این مورد یکی از موارد پر بازدید عیوب فرش ماشینی است، که در هنگام خرید فرش ماشینی بهتر است که مد نظر قرار دهید.

 

۵- خرابی تیغ:

این عیب در صورتی که سنگ تیز کن تیغ از بین رفته یا احتمالاً در اثر موارد دیگر مانند افتادن اجسام سخت و فلزی در مسیر تیغ باعث زدگی سطح تیغ گشته و بدین صورت تیغ نتواند برش کامل نخ های خاب را داشته باشد و از آنجایی که دو سنگ تیزکن تیغ در دو طرف ماشینی قرار دارد این مورد یکی از مواردی است که کمتر در رده عیوب فرش ماشینی در خط تولید اتفاق می افتد.

 

۷- دو پودی:

این عیب در صورتی که نخ پود در وسط قالی پاره گردد و کارگر از بیرون آوردن نخ باقیمانده خودداری کند و نخ پود جدید نیز دوباره از همان طرفی که ماکو حرکت کرده بود گذاشته شود، دو پود در مجاور یکدیگر قرار می گیرد و برای تشخیص این مورد از عیوب فرش ماشینی باید پشت فرش را مورد بررسی قرار دهید تا شاهد نظم بافت یا عدم آن در پشت فرش ماشینی گردید.

۸- روده شدن پود پشت قالی:

این عیب در اثر گره های نایکنواخت و کلفت روی نخ پود یا پرزدار شدن و در هم گره خوردن نخ پود به وجود می آید که به صورت برجسته در پشت قالی مشاهده می گردد و باعث کاهش درجه نمی گردد.

 

عیب فرش

۹- پارگی و اشتباه طراحی چله:

به این مورد از عیوب فرش ماشینی دقت بیشتری کنید. زیرا در صورتی که نخ ها کیفیت و استحکام لازم را نداشته باشند در حین بافت پاره شده و فرش ماشینی شما یکنواختی بافت را نخواهد داشت.

 

این عیب توسط پاره شدن در ماشین و عدم مشاهده کارگر یا این که در موقع نخ کشی چله از وردها طراحی نخ را به اشتباه از میل میلیک مربوط به خودش عبور نداده و اشتباهاً از میل میلک مجاور عبور داده شود، به وجود می آید.

 

در هر صورت تالس در آن قسمتی که نخ چله ندارد، سست می باشد که این در رفوگری رفع، و باعث کاهش درجه قالی می گردد، و در صورتی که بیش از یک نخ چله باشد، مجبور به ضایعات نمودن آن قالی می شوند.

 

۱۰- پارگی و اشتباه طراحی نخ خاب:

در صورت پاره شدن نخ خاب در قفسه و یا خالی شدن بوبین مربوط در قفسه باعث خالی نمودن خاب قسمتی از قالی که توسط این نخ تشکیل می گردد، می شود و بدین صورت در ردیف این نخ خاب در جاهایی که بایستی این نخ بافت رود، خالی خواهد بود.

 

همچنین ممکن است در هنگام عبور دادن نخ های خاب از هارنیش، طراح به اشتباه نخ کشی کند و در این صورت نقشه قالی به هم خورده و تداخل رنگ در نقشه نیز خواهیم داشت.

 

بدین صورت در یک زمینه مربوط به رنگ مشخص رنگ دیگری یافت می گردد و شما این مورد از عیوب فرش ماشینی را در صورت وجود میتوانید با یک نگاه دقیق در سطح فرش ماشینی در نور مناسب تشخیص دهید.

 

۱۱- خرابی شانه:

این مورد از عیوب فرش ماشینی به خاطر مشکلات فنی ایجاد شده در دستگاه بافت فرش ماشینی است. این عیب ممکن است در اثر کار زیاد شانه و مستهلک شدن آن و شکستگی بعضی از دندانه های شانه در موقع دفتین زدن؛ باعث ایجاد تراکم مورد نظر نشده ‌و بدین صورت باعث کاهش تراکم پودی و افزایش طول قالی گردد که در صورت بیش از حد بودن، باعث کاهش درجه قالی می گردد. یا به خاطر شکستگی شانه، تعداد زیادی نخ از یک دندانه عبور نموده و در اثر درگیری و گره خوردگی باعث پارگی نخ های تار خاب گردد.

 

عیب فرش کاشان

۱۲– ریختگی و خرابی ژاکارد:

ریختگی ژاکارد مربوط به خرابی میله فرمان عمود می باشد. بدین صورت که در موقع حرکت بالابرها به آنها متصل نشده و در پایین می مانند و بدین صورت نخ خاب نیز در پایین مانده و باعث کچلی در سطح قالی می گردد، و یا به علت عدم رعایت Timing بدین صورت که تنظیم زمانی بین ژاکارد، دفتین و پرتاب ماکو به خورده باشد. برای رفع و عدم به وجود آمدن این مورد ازعیوب فرش ماشینی بایستی علاوه بر تنظیم ژاکارد از نظر زمانی و مکانی، تمامی قلاب ها نیز بازرسی گردد و در صورت شکستگی در بعضی از آنها تعویض گردد.

 

۱۳- حوله بافت و گیر کردن کارت:

بدین صورت است که بافت قالی ثابت و نقشه تکرار می شود که این ممکن است علت مکانیکی داشته باشد و بدین صورت است که سیلندر تعویض کارت به علل مختلفی حرکت نکند و همیشه یک کارت ثابت روی سیلندر فرمان قرار داشته و بافت انجام می شود و یا ممکن است در قسمت طراحی اشتباهاً چند کارت از یک نوع را به طور متوالی دوخت نمایند و این کارت ها دارای طرح بافت یکسان می باشد.

 

فرش

, , , , , , , , , , ,

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.