1 - راهنمای خرید فرش

پهن کردن فرش در پذیرایی

فرش ماشینی

Ways Living Rooms That Prove Carpet

پهن کردن فرش درپذیرایی

 

 ways living rooms that prove carpet can be chic ، For a seamless living room carpet look, pick carpet that is full of colors and vibrant tones and repeat those colors elsewhere in your space, like in accessories, throw pillows, or furniture .

پهن کردن فرش در پذیرایی، برای داشتن ظاهری یکپارچه بر فرش اتاق نشیمن ، فرشی را انتخاب کنید که پر از رنگ و طرح های  جذاب است و آن رنگها را در جاهای دیگر فضای خود تکرار کنید ، مانند لوازم جانبی ، بالش یا مبلمان.

 

Use Carpet To Make Your Living Room Feel More Spacious

از فرش برای وسیع جلوه دادن اتاق نشیمن خود استفاده کنید

 

Dealing with a small space? Pair lightly-colored carpet with similarly colored walls and glass accents for a living room that will feel brighter and more open than it really is.

با فضای کوچک سروکار دارید؟ فرشی با رنگ روشن با دیوارهای رنگی مشابه و جلوه های شیشه ای ، برای اتاق نشیمن خود جور کنید که احساس روشن تر و بازتری نسبت به آنچه که هست ، بدهد .

Use Floor Pillows

 

بالشت روی فرش

 

Need extra seating? Place floor pillows on your living room carpet. Not only do these provide a convenient spot to sit and chat, but they also act as an extra accessory to jazz up your carpet.

به صندلی اضافی نیاز دارید؟ بالش هایی که روی زمین قرار می دهند  را روی فرش اتاق نشیمن خود قرار دهید. این بالشت ها نه تنها مکانی مناسب برای نشستن و گپ زدن هستند ، بلکه بعنوان یک وسیله ی شیک ، برای جلوه دادن به فرش شما عمل می کنند.

 

 

Bring in Other Rooms

 

ست کردن با اتاق ها

 

Just as you can create a cohesive look with similar coloring in the carpet and the furniture and accessories that surround it, so can you create a cohesive look by mimicking the look of the carpet in other spaces as well—like the kitchen cabinets. This works well with open-concept areas.

همانطور که می توانید ظاهری منسجم با رنگ بندی مشابه در فرش و مبلمان و لوازم جانبی اطراف آن ایجاد کنید ، همچنین می توانید با استفاده از ظاهر فرش در فضاهای دیگر – مانند کابینت آشپزخانه – ظاهر منسجمی ایجاد کنید. این به خوبی با مناطقی با فضایی باز هماهنگی می کند .

 

 

 

Consider Your Walls

 

هماهنگی با دیوارها

 

Adding carpet and unsure what color it should be? If your walls are white or off-white, try installing carpet in a similar shade. It can give your living room a marvelously minimalist feeling.

برای خرید فرش خود مطمئن نیستید چه رنگی را لنتخاب کنید ؟ اگر دیوارهای شما سفید یا مایل به سفید هستند ، سعی کنید فرش را در رنگهای روشن و ملایم و مشابه انتخاب کنید . این می تواند به اتاق نشیمن شما حس شگفت انگیزی بدهد.

 

 

Don’t Forget Color

 

 ترکیب رنگ

 

No matter how you style your living room and its carpet, don’t forget some kind of contrasting color, even if you’re going with a monochrome look. A dash of color in something as small as a picture frame or decorative bowl can help break up the space and keep it from looking too drab.

لزومی ندارد که طراحی اتاق نشیمن و فرش آن مثل هم باشد  ، بلکه با یک نوع رنگ متضاد  ، میتوانید اتاق را از یکنواختی و تک رنگ بودن در بیاورید  و  کمی رنگ های متفاوت در وسایل گوناکونی مانند  قاب عکس یا کاسه تزئینی می تواند به شکستن یکنواختی فضا و جلوگیری از خستگی چشم ما  کمک کند.

 

 

Bring in Small Patterns

 

استفاده از الگوهای کوچک

 

Think of your living room carpet like a blank canvas and your furniture like the paint it sits upon it. And though your canvas shouldn’t be covered in stuff before paint is added, a little pattern never hurt anyone. Try out a carpet with a small pattern and see for yourself.

فرش اتاق نشیمن خود را مانند یک بوم خالی و مبلمان خود را مانند رنگی که روی آن قرار دارد ، در نظر بگیرید. و اگرچه بوم شما قبل از افزودن رنگ نباید با چیزی پوشانده شود ، اما یک الگوی کوچک به چیزی  آسیب نمی رساند. فرشی با استفاده از این  الگوی کوچک امتحان کنید و خودتان ببینید.

 

 

 

Never Forget Neutrals

 

طرح و رنگ خنثی

 

Sometimes, a neutral carpet is the best one in your living room, especially if your decor style is more maximalist. Keeping things simple will help keep things from becoming chaotic.

گاهی اوقات ، طرح خنثی بهترین فرش در اتاق نشیمن شما خواهد بود  ، به خصوص اگر سبک دکوراسیون شما بیشتر به روز و خاص  باشد. طرح های ساده باعث آرامش و جلوگیری از آشفتگی اوضاع و احوال شما می کند .

 

 

Don’t Forget the Classic Black And White

طرح کلاسیک سیاه و سفید

 

For a living room with a timeless feeling, pair your lightly-colored carpet with off-white walls and black accents. Eye-catching black is further highlighted by the cream tones of the space, showing why contrast can be your home decor’s best friend.

برای یک اتاق نشیمن با احساس جاودانه ، فرش کم رنگ خود را با دیوارهای سفید رنگ و مشکی ست کنید. رنگ مشکی چشم نواز است و با رنگ های کرم ، فضا بیشتر برجسته می شود و نشان می دهد که کنتراست می تواند بهترین انتخاب  برای  دکوراسیون خانه شما باشد.

 

 

 

, , , , ,

 

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.