6 - فرش

How to Purchase the Best Persian Carpet؟

فرش ماشینی

How to Purchase the Best Persian Carpet؟

Persian carpets are not only the highest quality carpets in the world but also a piece of art that manifests a nation’s long history and culture. Every pattern has its own story to tell, and every knot can take you back to a moment full of light and color.

 

نحوه خرید بهترین فرش ایرانی چیست ؟

 

فرش های ایرانی نه تنها با کیفیت ترین فرش های جهان هستند بلکه یک قطعه هنری هستند که تاریخ و فرهنگ طولانی یک ملت را نمایان می کند. هر الگو داستان خاص خود را دارد و هر گره می تواند شما را به لحظه ای پر از نور و رنگ بازگرداند.

 

Whether you are an artist, a collector, a traveler, or someone who wishes to add a beautiful and precious item to his home, a Persian carpet is undoubtedly high on your list of priorities.

 

فرقی نمی کند که شما یک هنرمند ، یک کلکسیونر ، یک مسافر یا فردی هستید که می خواهید یک وسیله زیبا و گرانبها را به خانه خود اضافه کنید ، یک فرش ایرانی در لیست اولویت های شما قرار دارد.

 

 However, you may face difficulties or quickly get confused when it comes to purchasing a Persian carpet due to its diversity and the huge market that represents it. There are many bazaars for carpets worldwide. Each city has its own traditional way of weaving and materials, and all these can lead to facing different prices and qualities. That is why in this blog, we intend to give you a practical guideline on buying the perfect Persian carpet and also show you an easy way to add this beautiful and precious item to your home or office easily at the end!

 

با این حال ، ممکن است هنگام خرید فرش ایرانی به دلیل تنوع آن و بازار عظیمی که نمایانگر آن است ، با مشکلاتی روبرو شوید یا خیلی گیج شوید. بازارهای زیادی برای فرش در سراسر جهان وجود دارد. هر شهر روش و بافت سنتی خود را دارد و همه اینها می تواند منجر به مواجهه با قیمت ها و کیفیت های مختلف شود. به همین دلیل است که ما در این وبلاگ قصد داریم یک راهنمای کاربردی در مورد خرید فرش کامل ایرانی به شما ارائه دهیم و همچنین راهی آسان برای افزودن این مورد زیبا و گرانبها به خانه یا محل کار خود در پایان به شما نشان دهیم!

 

Two Important Factors That Show Quality; Knot Count and Material

 

One of the first factors to determine a high-quality carpet is the number of knots being used in it. As a traditional Persian carpet is handwoven on a loom, the number of knots and their density play an essential role in the carpet’s final look and quality.

 

دو عامل مهم که کیفیت را نشان می دهند. تعداد گره و متریال فرش است :

 

یکی از اولین فاکتورهای تعیین فرش با کیفیت ، تعداد گره های مورد استفاده در آن است. از آنجا که یک فرش سنتی ایرانی بافته می شود ، تعداد گره ها و تراکم آنها نقش اساسی در ظاهر و کیفیت نهایی فرش دارد.

 

 

You can always ask the carpet sellers about the knot count, but to look more professional, you can also turn the rug over, and by way of looking at the knots, you can see their density. You must be able to easily see and track the patterns of the carpet from the back as well as the front of the carpet. Moreover, the well-organized, clean knots will show the high quality of the carpet.

 

همیشه می توانید از فروشندگان فرش در مورد تعداد گره ها سوال کنید ، اما برای حرفه ای تر نشان دادن ، می توانید فرش را نیز برگردانید و با نگاه به گره ها ، تراکم آنها را مشاهده کنید. باید بتوانید الگوهای فرش را از پشت و همچنین جلوی فرش به راحتی مشاهده کرده و ردیابی کنید. علاوه بر این ، گره های تمیز و منظم ، کیفیت بالای فرش را نشان می دهد.

 

 

Find Your Pattern and Style

 

Persian carpets come in various forms and sizes. Many cities in Iran are famous for traditional carpet weaving, and each one has its own unique style, pattern, and quality. The colors also can vary from one city to the other. As a result, one of the most important factors to consider while buying a Persian carpet is getting familiar with all the patterns and colors and finding one that suits you the most

 

الگو و سبک خود را در نظر بگیرید :

فرش های ایرانی در اشکال و اندازه های مختلف تولید می شوند. بسیاری از شهرهای ایران به دلیل بافت سنتی فرش شهرت دارند و هر کدام سبک ، الگو و کیفیت خاص خود را دارند. رنگها نیز می توانند از شهری به شهر دیگر متغیر باشند . در نتیجه ، یکی از مهمترین عواملی که هنگام خرید فرش ایرانی باید به آن توجه کنید ، آشنایی با تمام الگوها و رنگ هایی است که مورد نظر و سلیقه ی شماست .

 

 

, , , , ,

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.