6 - فرش

What are the differences between silk weft and wool weft?

فرش ماشینی

What are the differences between silk weft and wool weft?

ابریشم و پشم چه تفاوت هایی با هم دارند؟

 

What are the differences between silk weft and wool weft?

The differences between silk weft and wool weft cause differences in the final handmade rug. Before enumerating the differences between silk weaving and wool weaving, we are going to talk a little about weaving so that you can get better acquainted with the contents. Weaving is one of the most important steps before weaving any carpet, which is done in different ways, and without proper and principled weaving, a beautiful and complete carpet can not be woven in any way. A professional weaver determines the number of weft threads after reading a map of a carpet; Prepares tools and equipment such as: carpet hanger, notebook, wrench, meter, black pencil, etc. and begins to squat.

 

تفاوت بین پود ابریشم و پشم باعث ایجاد تفاوت در فرش دستباف نهایی می شود. قبل از برشمردن تفاوت های ابریشم بافی و پشم بافی ، قصد داریم کمی در مورد بافت صحبت کنیم تا بتوانید با محتویات بهتر آشنا شوید. بافت یکی از مهمترین مراحل قبل از بافت هر فرش است که به روش های مختلف انجام می شود و بدون بافت مناسب و اصولی ، فرش زیبا و کامل به هیچ وجه قابل بافت نیست. یک بافنده حرفه ای پس از خواندن نقشه فرش تعداد نخ های پود را تعیین می کند. ابزار و وسایلی از قبیل: آویز فرش ، دفترچه ، آچار ، متر ، مداد سیاه و … را آماده می کند و شروع به چمباتمه می کند.

 

 

The weaving is done in Turkish and Persian methods, each of which has its own characteristics, but in simple language, the result of each weaving is the weaving of the weaving threads correctly, uniformly and regularly on the carpet. Yarn is also a delicate, twisted yarn that is mounted vertically in the yarn on the rug; The job of these weavers is to hold the knots of the carpet; Depending on the elegance or the type of carpet, they can be cotton, wool or silk. Now we can go to the differences between silk weft and wool weft

 

بافت به روش های ترکی و فارسی انجام می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند ، اما به زبان ساده ، نتیجه هر بافت ، بافتن نخ های بافت درست ، یکنواخت و منظم بر روی فرش است. نخ نیز یک نخ ظریف و پیچ خورده است که به صورت عمودی در نخ روی فرش نصب می شود. کار این بافندگان نگه داشتن گره های فرش است. بسته به ظرافت یا نوع فرش ، آنها می توانند پنبه ای ، پشمی یا ابریشمی باشند. حال می توانیم به تفاوت های بین پود ابریشم و پشم پشم بپردازیم.

 

 

 

Features of silk weft and wool weft

ویژگی های پود ابریشم و پود پشمی

 

Silk wefts: Silk wefts are made in silk factories and from silkworm cocoons. These yarns are delicate, soft and delicate, and at the same time, they are very strong and durable, and they are a great option for fine-textured carpets, whose elegance and art are astonishing.

Wool yarn: In the past, wool yarns were mostly used because of their strength, longevity, heat generation and availability, and today their use is less than in the past. Wool is made from sheep in woolen seasons

 

پود ابریشم: پود ابریشم در کارخانه های ابریشم و از پیله کرم ابریشم ساخته می شود. این نخ ها ظریف ، نرم و لطیف هستند و در عین حال بسیار محکم و بادوام هستند و برای فرش هایی با بافت زیبا که ظرافت و هنر آنها حیرت انگیز است گزینه ای عالی است. نخ پشمی: در گذشته بیشتر از نخ پشمی به دلیل استحکام ، طول عمر ، تولید گرما و در دسترس بودن استفاده می شد و امروزه استفاده از آنها کمتر از گذشته است. پشم در فصل پشمی از گوسفند تهیه می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.